Đảo Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Địa chỉ : Xã Long Hải – Huyện Phú Quý – Tỉnh Bình Thuận

  • Điện thoại : 02523 764 765 - 0948 487 894 - 0914 100 770

  • Email : nhanghihoanglong@gmail.com

  • Website : nhanghihoanglong.com

0948 487 894